Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Meille on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä. Huomaathan, että tämä tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Temal Oy:n rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

1. Rekisterinpitäjän nimi

Temal Oy
Y-tunnus: 0960919-7
Osoite: Huoltamotie 3
29250 NAKKILA

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Mari Meriläinen
0400 553 519
mari.merilainen(a)temal.fi

3.) Rekisterin nimi

Temal & Partners Kassajärjestelmä

4.) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tuotteiden ja palveluiden toimittamisen mahdollistaminen, asiakassuhteen hoitaminen, markkinointitoimenpiteet, asiakkaan ja Temalin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen (mm. tuotetakuuasiat), henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely kassatoimintojen yhteydessä (laskutusasiakkaat).

5.) Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Riippuen asiakastapahtumasta osa tiedoista on pakollisia, osa vaihtoehtoisia.

• Henkilön nimi
• Henkilön yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• Yrityksen tiedot, jota henkilö edustaa (yrityksen nimi, y-tunnus)
• Ostohistoria (tuotetiedot, hinta)

6.) Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ostotapahtuman tai tarjouspyynnön yhteydessä antamat tiedot.

7.) Evästeet ja analytiikkatyökalut

Käytämme evästeitä parantaaksemme verkkosivujemme käytettävyyttä ja toimivuutta.
Käytämme Google Analytics -työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla osoitteessa Google Analyticsin tietosuojaselosteesta

8.) Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Tietoja käsitellään EU:n ja ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella käytämme Privacy Shield -sertifioituja palveluntarjoajia kuten Microsoft ja Google, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä alihankkijoille. Takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käytetään tällöin vain kohdassa 4. mainittuihin Temal Oy:n määrittelemiin tarkoituksiin ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille muussa tarkoituksessa.

Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa tai niin kauan kuin se on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen rekisterin käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lisäksi joitakin tietoja voimme säilyttää pidempään mm. lakisääteisten velvollisuuksien vuoksi.

9.) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

10.) Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisterissä olevilla henkilöllä on oikeus pyytää omat rekisteriin tallennetut tietonsa tarkastettavaksi ja vaatia niiden korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tehdään kirjallisena kohdassa 1. mainittuun Temal Oy:n postiosoitteeseen. Pyynnön esittäjän tulee varautua tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä tietosuojavastaavalle.

11.) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.

12.) Tietoturvallisuus

Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

13.) Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Temal Oy:n henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

14.) Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen.

Temal Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Päivitetty 18.8.2021.